Syventävä vaihe

Sisältö

Syventävän vaiheen kurssi sisältää yksilöllistä ja ryhmäopetusta. Yksilöllinen opetus sisältää kaksi ajotuntia, joiden yhteydessä on yksi tunti yksilöllistä teoriaopetusta. Ryhmäopetus sisältää kaksi tuntia ajoharjoituksia radalla, sekä kolme tuntia teoriaopetusta autokoululla ja ratayhtiön tiloissa.

Rakenne

Opetus alkaa pääsääntöisesti yksilöajotunnilla, jonka painopiste on arvioida ja kehittää kuljettajan ajotaitoa taajamaympäristössä. Tunnin yhteydessä tehdään liikenteen vuorovaikutustesti. Ajotunti ajetaan autokoulun autolla.

Kurssin ryhmäopetus toteutetaan yhden päivän aikana. Opetus alkaa autokoulun tiloissa teoriatunnilla, jonka jälkeen siirrytään ajoharjoitteluradalle Vihtiin. Radalla on kaksi tuntia rataharjoituksia, ja kaksi tuntia teoriaopetusta. Rataharjoittelussa oppilas tarvitsee omaa autoa. Mikäli oppilas ei pysty järjestämään itselleen autoa radalle, voi radalla käyttää maksua vastaan autokoulun autoa.

Opetus päättyy yksilölliseen ajotuntiin, jonka painopiste on maantieoloissa ajaminen ja ajon taloudellisuus. Ajotunti ajetaan autokoulun autolla.

Syventävä vaihe
(Sisältää ratamaksun 97€)
427€
Autokoulun auton käyttö radalla80€

Ilmoittaudu kurssille