Harjoitteluvaihe

Sisältö

Kurssi sisältää kaksi ajotuntia ja yhden teoriatunnin.

Rakenne

Opetus alkaa yksilöajotunnilla, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan ajotaitoa monipuolisessa liikenneympäristössä.  Kurssin teoriatunnilla käsitellään liikenteen riskejä. Lopuksi ajetaan ryhmäajotunti, jossa kurssin oppilaat pääsevät oppimaan ja kehittämään ajotaitoaan yhdessä. Kurssin kaikki ajot ajetaan autokoulun autolla.

Harjoitteluvaiheen autokouluopetus160€