Harjoitteluvaihe

Sisältö

Kurssi sisältää kaksi ajotuntia ja yhden teoriatunnin.

Rakenne

Opetus alkaa yksilöajotunnilla, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan ajotaitoa monipuolisessa liikenneympäristössä.  Kurssin teoriatunnilla käsitellään liikenteen riskejä. Lopuksi ajetaan ryhmäajotunti, jossa kurssin oppilaat pääsevät oppimaan ja kehittämään ajotaitoaan yhdessä. Kurssin kaikki ajot ajetaan autokoulun autolla.

Kymppimallin harjoitteluvaihe

Kymppimallin harjoitteluvaiheessa hyödynnetään Ed-looper -ajotavanseurantajärjestelmää, jossa oppilas tekee verkkopohjaisia tehtäviä. Kymppimallin harjoitteluvaiheeseen voi osallistua kuka tahansa, joka on suorittanut perusvaiheen kymppimallilla.

Harjoitteluvaiheen autokouluopetus160€
Harjoitteluvaihe kymppimallilla70€