Henkilöautokortti

Kolmivaiheinen b-kurssi

  • 1. Perusvaihe päättyy ajokokeeseen, jonka jälkeen saat B-luokan ajo-oikeuden
  • 2. Perusvaiheen jälkeen sinun on suoritettava Harjoitteluvaihe.
  • 3. Harjoitteluvaiheen jälkeen on suoritettava Syventävä vaihe kahden vuoden kuluessa ajokortin saamisesta, jotta vältyt ajokiellolta.

Ylläkuvattu malli poistuu 1.7.

Uusi yksivaiheinen B-kurssi astuu voimaan 1.7. Voit aloittaa ajokortin suorittamisen huoletta jo nyt, sillä uuden mallin ajoharjoittelumäärä on sama, kuin 10+10 mallissa. .1.7. alkaen B-kortin suorittajan tulee käydä perusopetuksen lisäksi Riskintunnistuskoulutus. Määräykset koulutuksen sisällöstä on vielä lausuntovaiheessa, joten tarkkaa sisältöä emme vielä tiedä. Koulutus pitää sisällään liukkaan- ja pimeän ajon opetusta.

Perusvaihe

Aulis tarjoaa mahdollisuuden suorittaa B-luokan kurssi uudella kymppimallilla (10+10). Menestyksekkäässä kymppimallissa kurssiin kuuluu 10 teoriatuntia, jonka lisäksi oppilaalla on käytössään laaja itseopiskelumateriaali. Olemme havainneet, että oppilaiden tiedollisessa osaamisessa ei ole ollut eroa sen suhteen, onko teoriaopinnot suoritettu perinteisellä mallilla, vai kymppimallilla. Laaja itseopiskelumateriaali mahdollistaa erinomaisen tietopohjan jokaiselle oppilaalle.

Ajoharjoittelua malliin kuuluu minimissään 9 ajotuntia. Lisäksi mallissa hyödynnetään ajoharjoittelua tukeva EDlooper – ajotavanseurantasovellusta. Pimeän kurssi kuuluu mahdollisuuksien mukaan, sillä Auliksella ei ole käytössä pimeänajosimulaattoria. Pimeänajo järjestetään kaikille niille, jotka suorittavat ajokokeen helmikuun loppuun mennessä. Muut oppilaat voivat jättää pimeän kurssin suoritettavaksi ajokokeen jälkeen.

Kohti tulevaisuutta

Kymppimallin kurssi on sisällöltään hyvin samankaltainen, kuin millaiseksi ajokortin suorittamista tullaan tämän hetkisen tiedon mukaan kehittämään. Pääset siis nauttimaan tulevaisuuden tuulista jo nyt.

Kokeilu on voimassa kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen on ajokorttilakiuudistuksen tarkoitus tulla voimaan.

Kymppimallin opetusmäärät

Kokeilumalli mahdollistaa ajoharjoittelun määrän yksilöllisemmän räätälöinnin. Kymppimallin ajoharjoittelussa on tärkeää huomata minimimäärän olevan kohtalaisen tiukka. Allaolevassa taulukossa on esitelty Auliksen keskimääräiset ajoharjoittelumäärät joulukuusta 2016 lähtien. Esitetyt ajomäärät ovat ilman pimeän kurssia.

 Ei entistä ajokorttiaAM-korttia B-kortiksi korottaneetA1-korttia B-kortiksi korottaneet
Tuntimäärä KA
mukana myös hylkäytyneiden ajokokeiden lisäajot
14,210,79,4
Ensimmäisellä yrityksellä ajokokeen läpäisseiden osuus54,6%76,9%100%

Kurssin hinnasto

Allaolevassa taulukossa on lueteltu vielä toistaiseksi perusvaiheen ja riskintunnistusjakson hinnat erikseen, sillä 30.6. ajokokeeseen mennään ilman riskintunnistusjaksoa. Hinnat sisältävät

  • -Teoriaopetuksen, kaikki tarvittavat toimistopalvelut ja laajan itseopiskelumateriaalin
  • -Ajo-opetuksen
  • -Auton käytön 1. Ajokokeessa
  • – Riskintunnistusjakson kaikki opetus, poislukien ratamaksu. Jakso pitää sisällään muun muassa liukkaalla ja pimeällä ajamisen opetusta.

Ajo-opetuksen määräHinta
Perusvaihe
10 teoriatuntia
10 ajotuntia
1002€
Riskintunnistusjakso
4 teoriatuntia
4 ajotuntia
Voidaan järjestää 1.7. alkaen
330€
Ei sisällä mahdollista ratamaksua
Lisäopetuksen yksikköhinnat
Yksittäinen ajotunti72€
Auton käyttö uusintakokeessa90€

Hinnat eivät sisällä ajokorttilupamaksua, eikä tutkintomaksuja. Tarkat tiedot näiden hinnoista löydät Ajovarman sivuilta. Hinnat eivät myöskään sisällä ratamaksua, sillä meillä ei ole tiedossa ratamaksu suuruutta 1.7. alkaen.

Ajokorttilupaa varten saatetaan edellyttää joitakin liitteitä. Lue lisää ajokorttiluvasta, ja sen hakemisesta.

Jatkovaiheiden hinnasto

Jatkovaiheiden hinnasto  
Harjoitteluvaihe (vain kymppimallin oppilaille)70€Ei muita kuluja
Harjoitteluvaihe normaalimallilla160€Ei muita kuluja
Syventävä vaihe427€
(sisältää ratamaksun 97€)
+80€, mikäli tarvitset meiltä auton radalle

Harjoittelu- ja syventävä vaihe on poistumassa 1.7. Mikäli sinulla on molemmat, tai syventävä vaihe suorittamatta, suoritat näiden asemasta Riskintunnistusjakson 1.7. alkaen.

auto_bkortti