Henkilöautokortti

Kolmivaiheinen b-kurssi

  • 1. Perusvaihe päättyy ajokokeeseen, jonka jälkeen saat B-luokan ajo-oikeuden
  • 2. Perusvaiheen jälkeen sinun on suoritettava Harjoitteluvaihe.
  • 3. Harjoitteluvaiheen jälkeen on suoritettava Syventävä vaihe kahden vuoden kuluessa ajokortin saamisesta, jotta vältyt ajokiellolta.

Kaikkien vaiheiden hintatiedot löydät tämän sivun ala-laidasta

Perusvaihe

Aulis tarjoaa mahdollisuuden suorittaa B-luokan kurssi uudella kymppimallilla (10+10). Menestyksekkäässä kymppimallissa kurssiin kuuluu 10 teoriatuntia, jonka lisäksi oppilaalla on käytössään laaja itseopiskelumateriaali. Olemme havainneet, että oppilaiden tiedollisessa osaamisessa ei ole ollut eroa sen suhteen, onko teoriaopinnot suoritettu perinteisellä mallilla, vai kymppimallilla. Laaja itseopiskelumateriaali mahdollistaa erinomaisen tietopohjan jokaiselle oppilaalle.

Ajoharjoittelua malliin kuuluu minimissään 9 ajotuntia. Lisäksi mallissa hyödynnetään ajoharjoittelua tukeva EDlooper – ajotavanseurantasovellusta. Pimeän kurssi kuuluu mahdollisuuksien mukaan, sillä Auliksella ei ole käytössä pimeänajosimulaattoria. Pimeänajo järjestetään kaikille niille, jotka suorittavat ajokokeen helmikuun loppuun mennessä. Muut oppilaat voivat jättää pimeän kurssin suoritettavaksi ajokokeen jälkeen.

Kohti tulevaisuutta

Kymppimallin kurssi on sisällöltään hyvin samankaltainen, kuin millaiseksi ajokortin suorittamista tullaan tämän hetkisen tiedon mukaan kehittämään. Pääset siis nauttimaan tulevaisuuden tuulista jo nyt.

Kokeilu on voimassa kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen on ajokorttilakiuudistuksen tarkoitus tulla voimaan.

Kymppimallin opetusmäärät

Kokeilumalli mahdollistaa ajoharjoittelun määrän yksilöllisemmän räätälöinnin. Kymppimallin ajoharjoittelussa on tärkeää huomata minimimäärän olevan kohtalaisen tiukka. Allaolevassa taulukossa on esitelty Auliksen keskimääräiset ajoharjoittelumäärät joulukuusta 2016 lähtien. Esitetyt ajomäärät ovat ilman pimeän kurssia.

 Ei entistä ajokorttiaAM-korttia B-kortiksi korottaneetA1-korttia B-kortiksi korottaneet
Tuntimäärä KA
mukana myös hylkäytyneiden ajokokeiden lisäajot
141110
Ensimmäisellä yrityksellä ajokokeen läpäisseiden osuus64%75%100%

Kurssin hinnasto

Allaolevassa taulukossa on lueteltu minimihinnan lisäksi myös hinnat sen mukaan, miten ajotunteja on keskimäärin tarvittu. Hinnat sisältävät

  • -Teoriaopetuksen, kaikki tarvittavat toimistopalvelut ja laajan itseopiskelumateriaalin
  • -Ajo-opetuksen
  • -Pimeän kurssin (suoritetaan perusvaiheen yhteydessä talviaikaan, arvo 90€), Luonnollisesti tätä ei peritä, mikäli pimeän kurssi jää olosuhteiden vuoksi suorittamatta
  • -Ratamaksun
  • -Auton käytön 1. Ajokokeessa

Ajo-opetuksen määräHintaAjotuntien määrä á 50 min
(sisältäen pimeäajon)
Minimimäärä1090€9 + pimeän kurssi
Auliksen toteutunut keskimääräinen ajotuntimäärä A1/A2/A kortilliselle 1162€10 + pimeän kurssi
Auliksen toteutunut keskimääräinen ajotuntimäärä AM kortilliselle1234€11 + pimeän kurssi
Auliksen toteutunut keskimääräinen ajotuntimäärä ajokortittomalle1450€14 + pimeän kurssi
Ajotuntimäärä, jonka alle on päässyt 90% Auliksen kymppimallin oppilaista1666€17 + pimeän kurssi
Lisäopetuksen yksikköhinnat
Yksittäinen ajotunti72€
Auton käyttö uusintakokeessa90€

Hinnat eivät sisällä ajokorttilupamaksua, eikä tutkintomaksuja. Tarkat tiedot näiden hinnoista löydät Ajovarman sivuilta.

Ajokorttilupaa varten saatetaan edellyttää joitakin liitteitä. Lue lisää ajokorttiluvasta, ja sen hakemisesta.

Jatkovaiheiden hinnasto

Jatkovaiheiden hinnasto  
Harjoitteluvaihe (vain kymppimallin oppilaille)70€Ei muita kuluja
Harjoitteluvaihe normaalimallilla160€Ei muita kuluja
Syventävä vaihe427€
(sisältää ratamaksun 97€)
+80€, mikäli tarvitset meiltä auton radalle

auto_bkortti