Auto(B)

Autokoulun henkilöautokurssi (B-kurssi) on heinäkuusta alkaen yksivaiheinen

Ajokorttilain muutoksen myötä henkilöauton ajokortin (B-kortti) suorittaminen on selkeytynyt huomattavasti. Kaikki pakollinen ajo-opetus on ennen ajokoetta, eikä kortin saamisen jälkeisiä jatkovaiheita enää ole. Autokoulukurssin pakollisen opetuksen määrää on karsittu huomattavasti, ja varsinkin tiedollinen opiskelu on enemmän itseopiskelun varassa.

Yksivaiheinen kurssi koostuu seuraavista osista:

  • 1.Ensimmäistä ajokorttia suorittavan Liikenneturvallisuuskoulutus (EAS-koulutus); neljän teoriatunnin mittainen peruskoulutus liikenneturvallisuudesta. Tätä ei vaadita, mikäli sinulla on mikä tahansa olemassaoleva ajokortti, tai olet aloittanut vanhanmallisen autokoulukurssin suorittamisen ennen 1.7.2018. Me tarjoamme tämän koulutuksen myös perinteisenä luokkaopetuksena.
  • 2. Itseopiskelu; Tarjoamme käyttöösi erinomaisen ja laajan itseopiskelumateriaalin, joka on helppokäyttöinen niin tietokoneella, tabletilla, kuin puhelimella. Itseopiskelumateriaali on WEBAUTO-oppimisympäristössä, johon saat omat tunnukset ostettuasi meiltä materiaalin käyttöoikeuden.
  • 3.  Vähintään 10 tuntia (á 50 minuuttia) ajoharjoittelua. Olemme olleet mukana Autokoululiiton 10+10 kokeilussa, jonka avulla olemme päässeet jo yli vuoden ajan kokeilemaan opettamista pienennetyillä ajo-opetusmäärillä. Meillä ajat kaikki ajotunnit oikealla autolla.
  • 4. Riskientunnistuskoulutus; kokonaisuus, joka koostuu neljästä teoriatunnista (á 45 minuuttia) ja neljästä ajotunnista (á 50 minuuttia). Teoriatunnit on tarjolla myös perinteisinä luokkatunteina. Koulutukseen kuuluva pimeänajo suoritetaan olosuhteista johtuen simulaattorilla. Muut ajot (taajama-, maantie-, liukkaanrata-ajo) suoritetaan oikealla autolla. Koulutuksen hinta sisältää myös ratamaksun.

Hinnasto

Hinnoittelumme perustuu yksilölliseen ajoharjoittelun tarpeeseen. Sinun ei tarvitse tietää kurssille tullessasi, kuinka monta ajotuntia ostat. Maksat siis vain niistä ajotunneista, joita oikeasti tarvitset. Voit ostaa meiltä yllämainittuja osioita yksitellen, tai halutessasi voit ottaa kaikki meiltä. Alla olevat hinnat sisältävät kaikki pakolliset autokoulumaksut, mitä osioihin kuuluu. Riskientunnistuskoulutuksen hinta sisältää myös ratamaksun.

B-kurssin hinta minimiopetusmäärillä 
B-kurssi ensimmäistä ajokorttia suorittavalle
Sisältäen:
EAS-koulutus 60€
Itseopiskelumateriaali 70€
Ajo-opetus oikealla autolla 10x75€
Riskientunnistuskoulutus 430€
Auton käyttö 1. ajokokeessa 120€
1430€
B-kurssi ajokortilliselle
Sisältäen
Itseopiskelumateriaali 70€
Ajo-opetus oikealla autolla 10x75€
Riskientunnistuskoulutus 430€
Auton käyttö 1. ajokokeessa 120€
1370€
LISÄOPETUSHINNASTO
Lisäajotunti
á 50minuuttia
75€
Auton käyttö uusinta-ajokokeessa120€

Tutustu joustaviin maksutapoihin

Hinnat eivät sisällä Trafille maksettavia viranomaismaksuja. Ajantasaiset hintatiedot ajokorttilupaan ja tutkintoihin liittyen löydät Ajovarman sivuilta. Normaalitapauksissa viranomaismaksut ovat yhteensä 165€ (ajokorttilupa 40€, teoriakoemaksu á 35€ ja ajokoemaksu á 90€).

Ajokorttilupaa varten saatetaan edellyttää joitakin liitteitä. Lue lisää ajokorttiluvasta, ja sen hakemisesta.

Itseopiskelun tarve korostuu

Laaja itseopiskelumateriaali mahdollistaa erinomaisen tietopohjan jokaiselle oppilaalle. Saat meiltä kustannustehokkaan itseopiskelumateriaalin, jonka avulla opiskelet kaikki tarvittavat tiedot autolla-ajamiseen liittyen. Olemme huomanneet, että monipuolinen itseopiskelu on vähentänyt oppilailla ajotuntien tarvetta. 

Uuden mallin opetusmäärät

Auliksen oppilaat ovat menestyneet uudenmallisessa autokoulukurssissa erinomaisesti. Allaolevasta taulukosta näet keskimääräiset opetusmäärät, ja tutkintomenestyksen. Taulukossa esitetyt määrät perustuvat 1.7.2018 alkaen henkilöauton ajokokeen läpäisseiden oppilaiden opetustietoihin. Taulukossa on otettu huomioon ne oppilaat, jotka ovat suorittaneet autokoulukurssin kokonaisuudessaan Auliksessa.  Taulukko auttaa sinua hahmottamaan, mitä ajokortin suorittaminen meillä todellisuudessa maksaa keskimäärin.

Tutkintomenestys
Henkilöautokorttia suorittavat Auliksen oppilaat
1. kerralla ajokokeen läpäisseiden osuusKeskimääräinen lisäopetuksen määrä, jolla ajokortti on saatu
(ajotuntia)
Ensimmäistä korttia suorittavat66,67%2,5
Entuudestaan ajokortin omaavat85,71%0,6
Kaikki yhteensä75%1,66

auto_bkortti