Auto(B)

Autokoulun henkilöautokurssi (B-kurssi) on heinäkuusta alkaen yksivaiheinen

Ajokorttilain muutoksen myötä henkilöauton ajokortin (B-kortti) suorittaminen on selkeytynyt huomattavasti. Kaikki pakollinen ajo-opetus on ennen ajokoetta, eikä kortin saamisen jälkeisiä jatkovaiheita enää ole. Autokoulukurssin pakollisen opetuksen määrää on karsittu huomattavasti, ja varsinkin tiedollinen opiskelu on enemmän itseopiskelun varassa.

Yksivaiheinen kurssi koostuu seuraavista osista:

  • 1. Liikenneturvallisuuskoulutus; neljän teoriatunnin mittainen peruskoulutus liikenneturvallisuudesta. Tätä ei vaadita, mikäli sinulla on mikä tahansa olemassaoleva ajokortti, tai olet aloittanut vanhanmallisen autokoulukurssin suorittamisen ennen 1.7.2018. Me tarjoamme tämän koulutuksen myös perinteisenä luokkaopetuksena.
  • 2. Itseopiskelu; Tarjoamme käyttöösi erinomaisen ja laajan itseopiskelumateriaalin, joka on helppokäyttöinen niin tietokoneella, tabletilla, kuin puhelimella. Itseopiskelumateriaali on WEBAUTO-oppimisympäristössä, johon saat omat tunnukset ostettuasi meiltä materiaalin käyttöoikeuden.
  • 3. Vähintään 10 tuntia (á 50 minuuttia) ajoharjoittelua. Olemme olleet mukana Autokoululiiton 10+10 kokeilussa, jonka avulla olemme päässeet jo yli vuoden ajan kokeilemaan opettamista pienennetyillä ajo-opetusmäärillä.
  • 4. Riskintunnistusjakso; kokonaisuus, joka koostuu neljästä teoriatunnista (á 45 minuuttia) ja neljästä ajotunnista (á 50 minuuttia). Teoriatunnit on tarjolla myös perinteisinä luokkatunteina.

Hinnasto

Hinnoittelumme perustuu yksilölliseen ajoharjoittelun tarpeeseen. Sinun ei tarvitse tietää kurssille tullessasi, kuinka monta ajotuntia ostat. Maksat siis vain niistä ajotunneista, joita oikeasti tarvitset. Voit ostaa meiltä yllämainittuja osioita yksitellen, tai halutessasi voit ottaa kaikki meiltä. Alla olevat hinnat sisältävät kaikki pakolliset autokoulumaksut, mitä osioihin kuuluu. Hinnat eivät sisällä Trafille maksettavia viranomaismaksuja. Ajantasaiset hintatiedot ajokorttilupaan ja tutkintoihin liittyen löydät Ajovarman sivuilta. Normaalitapauksissa viranomaismaksut ovat yhteensä 165€ (ajokorttilupa 40€, teoriakoemaksu á 35€ ja ajokoemaksu á 90€).

Ajokorttilupaa varten saatetaan edellyttää joitakin liitteitä. Lue lisää ajokorttiluvasta, ja sen hakemisesta.

TuoteHinta (sis ALV 24%) 
Liikenneturvallisuuskoulutus ja itseopiskelumateriaali
Ensimmäisen kortin suorittajalle
130€
Itseopiskelumateriaali
T/AM/A -kortin omaavalle
70€
Ajo-opetus
10 ajotuntia (á 75€) ja auton käyttö ajokokeessa (á 120€)
870€
Riskintunnistusjakso430€
Sisältää myös ratamaksun
Alennus, mikäli olet jo suorittanut pimeän opetuksen ennen 1.7.2018 -75€
Kaikki pakolliset osiot yhteensä1430€
Ajokortittomalle
1370€
Ajokortilliselle
Lisäopetushinnasto
lisäajotunti75€/50min.
Auton käyttö uusintakokeessa120€/kerta

Itseopiskelun tarve korostuu

Laaja itseopiskelumateriaali mahdollistaa erinomaisen tietopohjan jokaiselle oppilaalle. Saat meiltä kustannustehokkaan itseopiskelumateriaalin, jonka avulla opiskelet kaikki tarvittavat tiedot autolla-ajamiseen liittyen. Olemme huomanneet, että monipuolinen itseopiskelu on vähentänyt oppilailla ajotuntien tarvetta. 

Uuden mallin opetusmäärät

Aulis on ollut mukana Autokoululiiton kymppimallikokeilussa jo joulukuusta 2016. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin ajotaito on harjoiteltavissa pienemmillä ajotuntimäärillä. Havaitsimme, että monipuolinen itseopiskelu oli lähtökohtana vähemmälle ajoharjoittelulle. Kevyemmän ajotuntimäärän mahdollisuus näytti aktivoivan oppilaita itseopiskelun pariink normaalimallia paremmin, jolloin ajotunneista tuli pääsääntöisesti normaalimallin tunteja tehokkaampia.

Uudessa mallissa on tärkeää huomata minimimäärän olevan kohtalaisen tiukka. Allaolevassa taulukossa on esitelty Auliksen keskimääräiset ajoharjoittelumäärät joulukuusta 2016 lähtien. Esitetyt ajomäärät ovat ilman pimeän kurssia.

 Ei entistä ajokorttiaAM-korttia B-kortiksi korottaneetA1-korttia B-kortiksi korottaneet
Tuntimäärä KA
mukana myös hylkäytyneiden ajokokeiden lisäajot
14,210,79,4
Ensimmäisellä yrityksellä ajokokeen läpäisseiden osuus54,6%76,9%100%

Kuljettajantutkinnon vaatimustaso nousee

1.7. alkaen tutkintoon tulee muutoksia. Teoriakokeessa kysymysten määrä kasvaa ja vaatimustaso nousee. Ajokokeessa siirrytään kokonaisarvioon perustuvaan arviointiin ja ajokokeen pituus kasvaa 45 minuutista 60 minuuttiin. B-luokan tutkintomaksut nousevat heinäkuun alusta, ja muutokset koskevat kaikkia, myös vanhalla mallilla aloittaneita oppilaita. Tutkintomaksuista ja tutkinnon muutoksista saat lisätietoa Ajovarmalta ja TRAFIlta.

auto_bkortti