Auto(B)

Autokoulun henkilöautokurssi on heinäkuusta alkaen yksivaiheinen

Ajokorttilain muutoksen myötä ajokortin suorittaminen on selkeytynyt huomattavasti. Kaikki pakollinen ajo-opetus on ennen ajokoetta, eikä kortin saamisen jälkeisiä jatkovaiheita enää ole. Muutos tapahtuu 1.7.2018. Voit jo nyt aloittaa uudenmallisen kurssin suorittamisen, kunhan ajokoe ei ole ennen yllämainittua päivää. Autokoulukurssin pakollisen opetuksen määrää on karsittu huomattavasti, ja varsinkin tiedollinen opiskelu on enemmän itseopiskelun varassa.

Yksivaiheinen kurssi koostuu kolmesta osasta:

  • 1. Liikenneturvallisuuskoulutus; neljän teoriatunnin mittainen peruskoulutus liikenneturvallisuudesta. Tätä ei vaadita, mikäli sinulla on olemassaoleva ajokortti, tai olet aloittanut vanhanmallisen autokoulukurssin suorittamisen ennen 1.7.2018.
  • 2. 10 tuntia (á 50 minuuttia) ajoharjoittelua. Olemme olleet mukana Autokoululiiton 10+10 kokeilussa, jonka avulla olemme päässeet jo yli vuoden ajan kokeilemaan opettamista pienennetyillä ajo-opetusmäärillä.
  • 3. Riskintunnistusjakso; kokonaisuus, joka koostuu neljästä teoriatunnista (á 45 minuuttia) ja neljästä ajotunnista (á 50 minuuttia).

Hinnasto

Voit ostaa meiltä yllämainittuja osioita yksitellen, tai halutessasi voit ottaa kaikki meiltä. Alla olevat hinnat sisältävät kaikki pakolliset autokoulumaksut, mitä osioihin kuuluu. Hinnat eivät sisällä Trafille maksettavia viranomaismaksuja.Ajantasaiset hintatiedot ajokorttilupaan ja tutkintoihin liittyen löydät Ajovarman sivuilta.

Ajokorttilupaa varten saatetaan edellyttää joitakin liitteitä. Lue lisää ajokorttiluvasta, ja sen hakemisesta.

TuoteHinta (sis ALV 24%) 
Liikenneturvallisuuskoulutus ja itseopiskelumateriaali
Ensimmäisen kortin suorittajalle
130€
Itseopiskelumateriaali
T/AM/A -kortin omaavalle
70€
Ajo-opetus
10 ajotuntia (á 75€) ja auton käyttö ajokokeessa (á 120€)
870€
Riskintunnistusjakso430€
Sisältää myös ratamaksun
Kaikki pakolliset osiot yhteensä1430€
Ajokortittomalle
1370€
Ajokortilliselle
Lisäopetushinnasto
lisäajotunti75€/50min.
Auton käyttö uusintakokeessa120€/kerta

Itseopiskelun tarve korostuu

Laaja itseopiskelumateriaali mahdollistaa erinomaisen tietopohjan jokaiselle oppilaalle. Saat meiltä kustannustehokkaan itseopiskelumateriaalin, jonka avulla opiskelet kaikki tarvittavat tiedot autolla-ajamiseen liittyen. Olemme huomanneet, että monipuolinen itseopiskelu on vähentänyt oppilailla ajotuntien tarvetta. 

Uuden mallin opetusmäärät

Aulis on ollut mukana Autokoululiiton kymppimallikokeilussa jo joulukuusta 2016. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin ajotaito on harjoiteltavissa pienemmillä ajotuntimäärillä. Havaitsimme, että monipuolinen itseopiskelu oli lähtökohtana vähemmälle ajoharjoittelulle. Kevyemmän ajotuntimäärän mahdollisuus näytti aktivoivan oppilaita itseopiskelun pariink normaalimallia paremmin, jolloin ajotunneista tuli pääsääntöisesti normaalimallin tunteja tehokkaampia.

Uudessa mallissa on tärkeää huomata minimimäärän olevan kohtalaisen tiukka. Allaolevassa taulukossa on esitelty Auliksen keskimääräiset ajoharjoittelumäärät joulukuusta 2016 lähtien. Esitetyt ajomäärät ovat ilman pimeän kurssia.

 Ei entistä ajokorttiaAM-korttia B-kortiksi korottaneetA1-korttia B-kortiksi korottaneet
Tuntimäärä KA
mukana myös hylkäytyneiden ajokokeiden lisäajot
14,210,79,4
Ensimmäisellä yrityksellä ajokokeen läpäisseiden osuus54,6%76,9%100%

Kuljettajantutkinnon vaatimustaso nousee

1.7. alkaen tutkintoon tulee muutoksia. Teoriakokeessa kysymysten määrä kasvaa ja vaatimustaso nousee. Ajokokeessa siirrytään kokonaisarvioon perustuvaan arviointiin ja ajokokeen pituus kasvaa 30 minuutista 45 minuuttiin. On todennäköistä, että tutkintomaksut nousevat heinäkuun alusta, ja muutokset koskevat kaikkia, myös vanhalla mallilla aloittaneita oppilaita. Tutkintomaksuista ja tutkinnon muutoksista saat lisätietoa Ajovarmalta ja TRAFIlta.

auto_bkortti